Offshore prosjekter

Offshore  Our office has been heavily engaged in the Norwegian offhore industry since 1981. On average, between 1 and 2 persons have used 80 to 100% of their working time on offshore projects from then on and up till to-day. At times the whole office has been almost fully engaged with offshore projects. We have been engaged on both sides- working for oil companies and for the engineering companies working with design. To-day we have good experience in working from our office towards the offshore environments of the world,using modern technology of communication.     Draugen platform Draugen field is…

Ekofisk 2/4L

Vårt kontor har planlagt, prosjektert og fulgt opp under bygging  på norsk sokkel siden 1981. Kontoret var følgelig ett av tre arkitektkontor i Norge (Bernt Bekke Arkitekter , LINK Arkitekter og JBRelling Arkitektkontor) som ble engasjert av oljeselskapet Conocophillips i 2005 for å planlegge et nytt senter-hotell på Ekofisk feltet.  Hotellet har 550 senger i enkeltrom, og første oppgave var å lage et funksjons- og romprogram. Hotellet inneholder mye annet enn rene hotellfunksjoner- kontrollrom,  laboratorier, verksteder, tekniske rom, 2 helikopterhangarer med serviceverksteder og  kontrolltårn. Senere har vi utviklet prosjektet gjennom de neste årene frem til det som ble heist på…

Tine Kalbakken

Reguleringsarbeider på Tine Kalbakken, 2007 – 2008, Bedriftsveien 7, Gnr 91/Brnr 83. Gjennom 2007 og 2008 utarbeidet kontoret  en regulering på Tine Kalbakken. Bakgrunnen var å gjøre klart for en større utbygging av det sentrale lager og distribusjonsanlegget som allerede lå på tomta. Totalt areal (BRA) for utbygging som skal dekkes i reguleringsplanen: Eks.bebyggelse:                              83402m2 Ny bebyggelse:                             104991m2 Totalt behov:                                 188693m2 (pr skisseprosjekt 2007)   Planområde: 111 701 m2   Reguleringen ble godkjent  i desember  08, med en utnyttelse på  %BRA =  200% , dvs  223402m2 BRA. Altså en god margin frem til endelig prosjekt.    …

Enebolig, fam. Solberg, Mysen

Enebolig, fam. Solberg, Mysen Enebolig i 1 1/2 etasje + underetasje i bratt terreng med mye fjell og med vestvendt utsikt. Arbeidet mye med å legge huset i en best mulig posisjon mot terreng.