Tine Kalbakken

[siteorigin_widget class=»WP_Widget_Media_Image»][/siteorigin_widget]

Reguleringsarbeider på Tine Kalbakken, 2007 – 2008, Bedriftsveien 7, Gnr 91/Brnr 83.

Gjennom 2007 og 2008 utarbeidet kontoret  en regulering på Tine Kalbakken.

Bakgrunnen var å gjøre klart for en større utbygging av det sentrale lager og distribusjonsanlegget som allerede lå på tomta.

Totalt areal (BRA) for utbygging som skal dekkes i reguleringsplanen:

Eks.bebyggelse:                              83402m2

Ny bebyggelse:                             104991m2

Totalt behov:                                 188693m2 (pr skisseprosjekt 2007)

 

Planområde: 111 701 m2

 

Reguleringen ble godkjent  i desember  08, med en utnyttelse på  %BRA =  200% , dvs  223402m2 BRA.

Altså en god margin frem til endelig prosjekt.

 

 

Skisse- og forprosjekt, videre utbygging på Kalbakken, 2005 – 2008

Vi ble engasjert som arkitekter og prosjekteringsledere i et prosjekt i samarbeid med Tine Pledelse og avdelingsledere  samt Swisslog.

Det ble utarbeidet skisse- og forprosjekt gjennom 07, 08, og starten av  09 som hadde en størrelse opp mot 200000m2 BRA, inntil  prosjektet ble overtatt av Vedal som kjørte prosjektet videre med egne arkitekter i en byggherrestyrt entreprise. Vi valgte, etter en tids samarbeid med arkitektene til Vedal, å gå ut av prosjektet.

 

 

Nytt  hovedadministrasjonsbygg  for Tine på Kalbakken, 2009

Prosjektet viser en ny administrasjonsbygning lokalisert mellom  eksisterende administrasjonsbygg  og Østre Aker vei.

Tegninger og illustrasjoner synliggjør hvordan det kan etableres  opptil 400 administrative arbeidsplasser inklusiv tilleggsfunksjoner  i et frittstående nybygg i 5 etasjer. Med dagens behov gir altså en slik løsning rom for utleielokaler.

En 4 etasjes løsning vil fremdeles  inneholde rikelig med arbeidsplasser for i overkant av  300 personer, med evt. noe ekstra areal for ekspansjon eller leiearealer. En 3 etasjes løsning vil kunne huse ca 240 kontorplasser i nybygget . Dette muliggjør  løsninger på 274 arbeidsplasser dersom  deler av arealene  i eksisterende kontorbygning blir frigjort  ved overføring til nye administrative lokaler i nivå 2 eller nivå 3 i nybygg, meieri.


Publisert

i

,

av