Oppussing av Askim Frukt og Bær, Askim

Et eldre kontorbygg med areal 400 kvm. i tilknytning til fabrikken er totalrenovert. Samtlige vegger og himlinger, unntatt rundt våtrommene, ble fjernet. De nye kontorene mot yttervegg er bygd med systemvegger, med felter og -dører med glass mot korridor for å lage en transparent løsning slik at dagslyset flommer inn i korridorer og man kan observere aktiviteten i kontorarealene. Et konsept med store, heldekkende tematiske bilder av frukt og bær produsert i anlegget er gjennomført i kontorbyggets rom.  Alle oppforede gulver er revet og erstattet med isolasjon, vannbåren varme og påstøp, yttervegger er tilleggsisolert og nye energiriktige vinduer er installert.…

Tine Kalbakken

Reguleringsarbeider på Tine Kalbakken, 2007 – 2008, Bedriftsveien 7, Gnr 91/Brnr 83. Gjennom 2007 og 2008 utarbeidet kontoret  en regulering på Tine Kalbakken. Bakgrunnen var å gjøre klart for en større utbygging av det sentrale lager og distribusjonsanlegget som allerede lå på tomta. Totalt areal (BRA) for utbygging som skal dekkes i reguleringsplanen: Eks.bebyggelse:                              83402m2 Ny bebyggelse:                             104991m2 Totalt behov:                                 188693m2 (pr skisseprosjekt 2007)   Planområde: 111 701 m2   Reguleringen ble godkjent  i desember  08, med en utnyttelse på  %BRA =  200% , dvs  223402m2 BRA. Altså en god margin frem til endelig prosjekt.    …