Bernt Bekke Arkitekter AS

Bernt Bekke Arkitekter AS ble etablert i 1998 med kontor i sentrum av Mysen, Indre Østfold etter å ha drevet et arkitektkontor i et partnerskap i Askim  siden 1983. Firmaet har 4 fast ansatte, hvorav 3 av oss er arkitekter.

Kontoret har i flere år samarbeidet med en  landskapsarkitekt som vi har leid inn på prosjektbasis . Vi har utført og utfører  en rekke reguleringsoppdrag i sammen med denne arkitekten.  Vi arbeider med både mindre og større  prosjekter; av de mindre prosjektene nevner vi typer enkelt boliger og fritidsboliger, sammenkjedede boliger, restauranter, omsorgsbygg, barnehager og  kontorer;  av de store kan vi nevne det største har vært på 40000m2 når vi summerer nybygd og eksisterende arealer(Tine Kalbakken). Vår storprosjekt spesialkompetanse er  blitt næringsmiddelindustri og olje- og gass prosjekter, det mest omfattende enkelprosjekt offshore har vært den nye Ekofisk hotell plattformen som var ferdig i 2013 på 12000 tonn og 15000m2.