Stikkord: offshore

  • Offshore prosjekter

    Offshore prosjekter

    Offshore  Our office has been heavily engaged in the Norwegian offhore industry since 1981. On average, between 1 and 2 persons have used 80 to 100% of their working time on offshore projects from then on and up till to-day. At times the whole office has been almost fully engaged with offshore projects. We have […]

  • Ekofisk 2/4L

    Ekofisk 2/4L

    Vårt kontor har planlagt, prosjektert og fulgt opp under bygging  på norsk sokkel siden 1981. Kontoret var følgelig ett av tre arkitektkontor i Norge (Bernt Bekke Arkitekter , LINK Arkitekter og JBRelling Arkitektkontor) som ble engasjert av oljeselskapet Conocophillips i 2005 for å planlegge et nytt senter-hotell på Ekofisk feltet.  Hotellet har 550 senger i […]