Ekofisk 2/4L

Vårt kontor har planlagt, prosjektert og fulgt opp under bygging  på norsk sokkel siden 1981. Kontoret var følgelig ett av tre arkitektkontor i Norge (Bernt Bekke Arkitekter , LINK Arkitekter og JBRelling Arkitektkontor) som ble engasjert av oljeselskapet Conocophillips i 2005 for å planlegge et nytt senter-hotell på Ekofisk feltet.  Hotellet har 550 senger i enkeltrom, og første oppgave var å lage et funksjons- og romprogram. Hotellet inneholder mye annet enn rene hotellfunksjoner- kontrollrom,  laboratorier, verksteder, tekniske rom, 2 helikopterhangarer med serviceverksteder og  kontrolltårn.

Senere har vi utviklet prosjektet gjennom de neste årene frem til det som ble heist på plass 13.august 2013.

Hotellets totale brutto areal er på litt over 15000m2 og det veier 11500 tonn som i kvalittet og fasiliteter kan sammenliknes med de beste hotellene vi har i Norge.


Publisert

i

av

Stikkord: