A2 Restaurant og bakeri, Oslo

Bygningen er en del av en industritomt ved Akerselva i Oslo hvor Lilleborg fabrikker tidligere produserte såpe- og vaskemidler. En del av den gamle industribebyggelsen var  revet og erstattet  av boliger og næringsbygg mens deler er ombygd og delvis restaurert til kultur- og næringsbebyggelse. Vår byggherre, Bdr. Placht, hadde bl. annet bygget et teater i deler av eksisterende bebyggelse, med en stor del av tilbakeføring til det opprinnelige. Bygningen, i prosjektet kalt A2, var  den siste, eldre bebyggelsen som skulle  tilbakeføres så langt dette var praktisk mulig i henhold til rådene fra – og konsultasjon med Byantikvaren. Å prosjektere om…