A2 Restaurant og bakeri, Oslo

Bygningen er en del av en industritomt ved Akerselva i Oslo hvor Lilleborg fabrikker tidligere produserte såpe- og vaskemidler. En del av den gamle industribebyggelsen var  revet og erstattet  av boliger og næringsbygg mens deler er ombygd og delvis restaurert til kultur- og næringsbebyggelse. Vår byggherre, Bdr. Placht, hadde bl. annet bygget et teater i deler av eksisterende bebyggelse, med en stor del av tilbakeføring til det opprinnelige. Bygningen, i prosjektet kalt A2, var  den siste, eldre bebyggelsen som skulle  tilbakeføres så langt dette var praktisk mulig i henhold til rådene fra – og konsultasjon med Byantikvaren. Å prosjektere om en eldre bygning til et nytt og moderne anlegg er en utfordrende oppgave når en ikke får lov til å legge til noe bygningsmasse i form av påbygg eller  tilbygg, ei heller endre den bygningsmessige utformingen annet enn i svært liten utstrekning. Alle nye og moderne krav til funksjonalitet, lover og regelverk må derfor løses innenfor den gamle bygningens formspråk.

Det hører med til historien at bygningen opprinnelig ikke hadde noen kjelleretasje, og at gulvet i den nye kjelleren ligger et stykke under vannspeilet i Akerselva, som er nærmeste nabo i vest.

Med denne rammen planla og bygde vi opp A2 på nytt med mange nye konstruksjoner til et bygg som i dag inneholder restaurant i hovedplan og messaninnivå, en bakeri- og konditori forretning på hovedplan og et bakeri i kjelleretasjen.

[siteorigin_widget class=»WP_Widget_Media_Image»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»WP_Widget_Media_Image»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»WP_Widget_Media_Image»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»WP_Widget_Media_Image»][/siteorigin_widget]

Publisert

i

av