Tine Kalbakken

Reguleringsarbeider på Tine Kalbakken, 2007 – 2008, Bedriftsveien 7, Gnr 91/Brnr 83. Gjennom 2007 og 2008 utarbeidet kontoret  en regulering på Tine Kalbakken. Bakgrunnen var å gjøre klart for en større utbygging av det sentrale lager og distribusjonsanlegget som allerede lå på tomta. Totalt areal (BRA) for utbygging som skal dekkes i reguleringsplanen: Eks.bebyggelse:                              83402m2 Ny bebyggelse:                             104991m2 Totalt behov:                                 188693m2 (pr skisseprosjekt 2007)   Planområde: 111 701 m2   Reguleringen ble godkjent  i desember  08, med en utnyttelse på  %BRA =  200% , dvs  223402m2 BRA. Altså en god margin frem til endelig prosjekt.    …