Lantmännen Unibake, Langhus

Kontoret har vært representant for byggherre, ansvarlig søker og ansvarlig arkitekt fra våren 2015 fram til avslutning i løpet av kvartal 2/2018. Til sammen har det vært engasjert 12 entreprenører i denne perioden.   Prosjektet er tre-delt. Fase 1 – Etablering av ny mezzanin over hoveddelen til ny  pakkeavdeling, des.2016/jan.2017 Fase 2 – Bygging av nye kontorer nord, mai 2017/nov.2017 Fase 3 – Ètablering av hvilerom mv for  pakkeavd. på mezzanin, des. 2017 Installasjon  av nye, automatiserte pakkelinjer på mezzanin, 2.kvartal 2018 Flytting av pakkeavd. til mezzanin, 2.kvartal 2018   Arbeidet hos byggherren, Lantmännen Unibake Norway AS,  har vært å…

Tine Kalbakken

Reguleringsarbeider på Tine Kalbakken, 2007 – 2008, Bedriftsveien 7, Gnr 91/Brnr 83. Gjennom 2007 og 2008 utarbeidet kontoret  en regulering på Tine Kalbakken. Bakgrunnen var å gjøre klart for en større utbygging av det sentrale lager og distribusjonsanlegget som allerede lå på tomta. Totalt areal (BRA) for utbygging som skal dekkes i reguleringsplanen: Eks.bebyggelse:                              83402m2 Ny bebyggelse:                             104991m2 Totalt behov:                                 188693m2 (pr skisseprosjekt 2007)   Planområde: 111 701 m2   Reguleringen ble godkjent  i desember  08, med en utnyttelse på  %BRA =  200% , dvs  223402m2 BRA. Altså en god margin frem til endelig prosjekt.    …