Bolig Fam. Lilleng, Askim

Boligen er opprinnelig av noe eldre dato, og er pusset opp etter nåværende eier flyttet inn.

Ønsket var å bygge til en ny stue/oppholdsrom og utvide dagens kjøkken som var noe trangt og skilt i fra dagens stue/oppholdsrom som eget rom.

På utbyggingstomten ligger fjellet i dagen på et noe lavere nivå enn dagens stue. Det var et ønske å ikke senke gulvet i tilbygget lavere enn at det ble lite eller ingen behov for å fjerne fjell.

Vi har følgelig tegnet en ny stue,  lagt tre trinn ned for å få bygd den ut til en funksjonell enhet med en minimum bredde  (ca 3,5 meter).

På grunn av den avlange formen har vi foreslått en oppdeling med en visuell skjerm.

Fasader
Nytt tilbygg med stue