Forprosjekt og skissering

Etter en barfaring er jobben i gang og vi begynner å skissere hvordan vi ser ut at det vil bli.