Befaring

Etter en samtale med oss ønsker vi gjerne å komme på en befaring hvor vi får et mer innblikk i hvordan det ser ut. Vi tar noen bilder, kontrollmåler og ser hvordan ting kan gjøres.