Lantmännen Unibake, Langhus

Kontoret har vært representant for byggherre, ansvarlig søker og ansvarlig arkitekt fra våren 2015 fram til avslutning i løpet av kvartal 2/2018.

Til sammen har det vært engasjert 12 entreprenører i denne perioden.

 

Prosjektet er tre-delt.

Fase 1 – Etablering av ny mezzanin over hoveddelen til ny  pakkeavdeling, des.2016/jan.2017

Fase 2 – Bygging av nye kontorer nord, mai 2017/nov.2017

Fase 3 – Ètablering av hvilerom mv for  pakkeavd. på mezzanin, des. 2017

Installasjon  av nye, automatiserte pakkelinjer på mezzanin, 2.kvartal 2018

Flytting av pakkeavd. til mezzanin, 2.kvartal 2018

 

Arbeidet hos byggherren, Lantmännen Unibake Norway AS,  har vært å bistå med rådgivning og tilrettelegging av avtaler med en rekke entreprenører og leverandører.

Behandling av dokumentasjon  hos kommune og arbeidstilsyn har vært sekvensert i forhold til fasingen .

Fasene 1 og 3 er om- og nybygging i produksjonsområdene. Fase 2 er etablering av nye 350m2 nye kontorer over opprinnelige kontorer fra 1989.

Det har vært drift i anlegget under alle byggearbeider  med unntak av 4 uker stans i produksjonen  rundt jul  og nyttår 2016  under montering  og støping av 550m2 ny mezzanin.

[siteorigin_widget class=»WP_Widget_Media_Image»][/siteorigin_widget]

Publisert

i

,

av