Boliger Mysen Panorama, Mysen

Løvetannveien består av 33 eneboliger kjedet sammen i fem grupper.

Vi har ønsket å få til innholdsrike boliger som er funksjonelle for små og store familier med et stort, luftig kjøkken/spis/oppholdsareal i øvre plan. Det er store glassarealer i tre retninger (mot øst, sør og vest) som bringer omgivelsene inn i rommet. I nedre plan er det plass til opptil  4 soverom, 2 bad,  boder og garasje. To av soverommene er laget slik at de kan være kjellerstuer, TV stuer, lekerom eller hall ved inngang.

Boligene har en hageside med ettermiddagssol og med adkomst fra både master soverommet og det store oppholdsrommet. Hagen har også adkomst fra terrassen på øvre plan via trapp.

Planleggingsfasen

Kontoret har hatt ansvar for utvikling av konseptuell prosjektering av boliger og tomt/infrastruktur  og har ledet utviklingsarbeidet på tomten, herunder digitalt underlag for oppmåling,  innhenting av geoteknisk rapport og  VA prosjektering.

Vi har hatt hovedansvaret for all koordinering mot myndigheter og innehatt rollen som ansvarlig søker  og arkitekt.

Produksjonsfasen

Kontoret har hatt ansvar for arbeidstegninger og koordinering med håndverkere og leverandører av kjøkken og teknisk utstyr.

Foto rendinger: Harelabb

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»WP_Widget_Media_Image»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»WP_Widget_Media_Image»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»WP_Widget_Media_Image»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»WP_Widget_Media_Image»][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=»WP_Widget_Media_Image»][/siteorigin_widget]

Publisert

i

av