Bilforretning, Birger N. Haug, Ski

Arkitekter under utførelse av bygningen. Oppdraget krevde spesielle løsninger for plassering og innfesting av glass i kurvatur.